Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(4): 167-172, doi: 10.5117/mab.70.16230
De Studentized bootstrap methode in de accountantscontrole
expand article infoG. H. Van, R. J. Grübel, G. B. Broeze
Open Access