Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(4): 153-163, doi: 10.5117/mab.71.16238
Benchmarking: een methode om te leren
expand article infoR. M. De Haan, K. R. E. Huizingh
Open Access