Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(4): 164-170, doi: 10.5117/mab.71.16239
De rol van vertrouwen bij het opbouwen van lange-termijn- relaties in de dienstensector
expand article infoI. Geyskens, J. E. B. M. Steenkamp
Open Access