Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(4): 171-180, doi: 10.5117/mab.71.16240
Oordeelsvorming bij cijferanalyse
expand article infoP. W. A. Eimers, S. F. Biggs, T. J. Mock
Open Access