Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(4): 189-197, doi: 10.5117/mab.71.16242
Financiële leverage en ondernemingsbeleid na management buy-out
expand article infoJ. Bruining, L. G. M. Braam
Open Access