Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(4): 70-72, doi: 10.5117/mab.74.16264
Auditcommissie en accountant: wederzijdse versterking gewenst en mogelijk
expand article infoPhilip Wallage
Open Access