Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(4): 122-123, doi: 10.5117/mab.75.16271
Omgaan met gedogen
expand article infoPhilip Wallage
Open Access
Abstract
Het afgelopen jaar werd Nederland opgeschrikt door twee grote calamiteiten: de vuurwerkramp in Enschede en de brand in het Volendamse café Het Hemeltje. Bij beide rampen vielen er vele slachtoffers. De afschuwelijke gebeurtenissen hebben – natuurlijk – geleid tot vragen naar de oorzaken, en tot vragen naar maatregelen ter voorkoming.