Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(4): 142-149, doi: 10.5117/mab.75.16274
Ervaringen met het baten-lastenstelsel bij de rijksoverheid
expand article infoM. A. Soons
Open Access
Abstract
In de Miljoenennota 2001 staat het principebesluit tot integrale invoering van het baten-lastenstelsel. Momenteel voert de rijksoverheid in Nederland het geïntegreerde verplichtingenkasstelsel en het baten-lastenstelsel naast elkaar. Met het baten-lastenstelsel is vanaf 1991 ervaring opgedaan bij de agentschappen. Deze ervaringen worden aan de hand van een zevental invalshoeken geïnventariseerd: resultaatgericht besturingsmodel, transparantie van de overheidsprestaties, kwaliteit van de bedrijfsvoering, begrotingsnormering, democratische controle, vermogensvorming, financiële implicaties van invoering en verandermanagement.