Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(4): 162-169, doi: 10.5117/mab.75.16276
Nieuwe technieken in de persoonlijke financiële planning:
expand article infoC. H. Veld
Open Access
Abstract
In populaire handboeken over Persoonlijke Financiële Planning (PFP) wordt vaak gesteld dat gepensioneerden slechts een klein deel van hun vermogen in aandelen zouden moeten beleggen. Recent onderzoek toont echter aan dat deze optimale beleggingsmix voor een belangrijk deel uit aandelen zou moeten bestaan. In dit artikel wordt aandacht besteed aan dit onderzoek en wordt tevens een toepassing hiervan voor Nederland gepresenteerd.