Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(4): 170-172, doi: 10.5117/mab.75.16277
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoM. A. Van Hoepen
Open Access
Abstract
Het januarinummer opent met twee redactionele mededelingen. De ene betreft het uittreden uit de redactie van Drs. J.A. Geertman. De andere het feit, dat ‘het bestuur van het N.I.v.A. erin heeft toegestemd dat de beoordelingen van … nieuwe publicaties … op het vakgebied van de accountancy … in ons Maandblad worden opgenomen’.