Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(4): 155-163, doi: 10.5117/mab.77.16292
Financieel management bij directe buitenlandse investeringen in Europa
expand article infoWim Westerman
Open Access
Abstract
Dit artikel gaat over het financieel management van Nederlandse ondernemingen bij Europese investeringen en de patronen die in de investeringsprocessen te herkennen zijn. Hiertoe zijn zowel de strategische analyse, de financiële investeringsselectie, de risico- en financieringsaspecten, als het organisatiegedrag geconceptualiseerd. Het resulterende model is vervolgens toegepast op zeven investeerders, waaronder vier beursgenoteerde: Numico, Randstad, Nutreco en Boskalis. Het gaat om in hun sector vooraanstaande investeerders, onder meer variërend qua groeistrategie (greenfields of overnames), omvang van de onderneming, omvang van de investeringen en wijze van ondernemingsbesturing. Bij het toetsen van een investering gaat het om de financiële waardecreatie. De wijze van internationalisering ligt voor het investeren al vrijwel vast. Meer of minder uitgewerkte strategische analyses geven de kaders voor de financiële waardering. Als financiële modellering uitgebreider en diverser wordt, verschuift het accent van boekhoudkundige naar contante waarde selectiemethoden. Financiële risico’s doen er niet altijd evenzeer toe. Financieringsaspecten krijgen bij de toetsing en daarna een eigen plaats. Organisatorische aspecten en gedragsaspecten spelen veelal geen zelfstandige rol, maar het werken aan cultuur en communicatie blijkt belangrijk te zijn.