Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(4): 164-172, doi: 10.5117/mab.77.16293
Uitbesteding van wegtransport door logistiek dienstverleners
expand article infoB. Vos
Open Access
Abstract
Logistieke dienstverlening is één van de bedrijfstakken die sterk heeft geprofiteerd van de tendens tot uitbesteding. In deze bedrijfstak bestaat echter geen consensus met betrekking tot het uitbesteden van de uitvoerende wegtransportactiviteiten. In dit artikel wordt een theoretisch model besproken waarmee meer inzicht kan worden verkregen in de motieven van logistiek dienstverleners om deze activiteiten al dan niet uit te besteden. Dit theoretische model, gebaseerd op inzichten uit de economische organisatietheorie, is toegepast op een viertal logistiek dienstverleners. De resultaten van dit exploratieve onderzoek tonen aan dat het model toegevoegde waarde heeft bij het zoeken naar bedrijfseconomische verklaringen voor de beslissing van logistiek dienstverleners om het wegtransport zelf te doen dan wel uit te besteden.