Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(4): 132-140, doi: 10.5117/mab.78.16298
De invloed van ERP-systemen op de financiële functie
expand article infoB. Oude Vrielink, F. H. M. Verbeeten
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt geanalyseerd wat de gevolgen zijn van de introductie van een ERP-systeem op de omvang van de financiële afdeling, de tijdsbesteding van de controller en de kwaliteit van de managementinformatie binnen een multinational. Uit dit onderzoek blijkt dat de totale omvang van de financiële afdeling redelijk constant blijft na de introductie van een ERP-systeem. Wel blijkt dat de introductie van een ERP-systeem het transformatieproces van de controller kan ondersteunen: de controller kan meer tijd besteden aan beslissingsondersteunende processen. Tenslotte verbetert de kwaliteit van de managementinformatie door de introductie van een ERP-systeem. De resultaten suggereren dat managers die willen dat hun controller zich ontwikkelt tot business partner, een ERP-systeem zouden moeten introduceren, zodat hun controller zich meer met beslissingsondersteunende activiteiten bezig kan houden en effectieve prestatiemeetsystemen kan introduceren en onderhouden.