Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(4): 141-149, doi: 10.5117/mab.78.16299
Een multicriteria beslissingsmodel voor maatschappelijk georiënteerde beleggingen
expand article infoAloy Soppe, A. Vink
Open Access
Abstract
De publiciteit rondom maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen neemt de laatste jaren gestaag toe. Mede door het privatiseringsproces van het laatste decennium, de terugtrekkende rol van de overheid op het gebied van de sociale voorzieningen en de groeiende claimcultuur van de samenleving, worden ondernemingen vaker aangesproken in hun maatschappelijke rol. Tevens houden beleggers bij het samenstellen van beleggingsportefeuilles vaker rekening met de mate waarin de onderneming als maatschappelijk verantwoordelijk wordt beoordeeld. In deze studie is een model opgesteld dat beleggers in staat stelt op eenvoudige wijze kenmerken van maatschappelijke verantwoordelijkheid (naast financiële kenmerken) op te nemen in de beleggingsbeslissing. In deze studie zijn negen kenmerken onderscheiden die relevant worden geacht in de stakeholderbenadering van de onderneming.