Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(4): 150-159, doi: 10.5117/mab.78.16300
Obligatiewaardering en de aandelenmarkt in Nederland
expand article infoJ. F. P. Boeren
Open Access
Abstract
Deze studie onderzoekt of aanpassingen van obligatiewaarderingen door Moody’s en Standard & Poor’s over de periode 1 januari 1990–15 september 2003 waardevolle informatie verstrekken aan de aandelenmarkt in Nederland. Significante resultaten worden gevonden in de periode voorafgaand aan de aankondiging van een opwaardering/afwaardering, wat aanduidt dat aandeelhouders anticiperen op deze gebeurtenissen. De daadwerkelijke aankondiging van een herziening lokt geen reactie van de aandelenmarkt uit. Blijkbaar verstrekt de aankondiging geen waardevolle informatie en leidt het niet tot een herstructurering van de aandelenportfolio. Afwaarderingen echter gaan gepaard met een corrigerende marktwerking, hetgeen erop kan duiden dat obligatiewaarderingen wel dienen als richtlijn bij het samenstellen van de aandelenportfolio.