Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(4): 178-184, doi: 10.5117/mab.78.16303
Succes- en risicofactoren in de opstartfase van een
expand article infoM. J. C. Blok, Marco Van Gelderen
Open Access
Abstract
Waarom slaagt de ene persoon in het starten van een onderneming, terwijl een ander zijn of haar poging staakt? Om deze vraag te beantwoorden zijn 517 pre-starters (mensen die bezig zijn met het starten van een onderneming) gedurende een periode van drie jaar gevolgd. Vanuit vier dimensies is gezocht naar variabelen die invloed hebben in de periode die vooraf gaat aan de start van een onderneming. De dimensies betreffen de persoonlijke karakteristieken van de pre-starter, de kenmerken van de te starten onderneming, de omgeving van de nieuwe onderneming en het proces van het starten van de onderneming. De ingeschatte grootte van het risico van de markt blijkt de belangrijkste verklaring te zijn voor het al dan niet van start gaan van de onderneming. Inzicht in de succes- en risicofactoren in de opstartfase is van belang voor starters zelf, voor allen die hen van dienst zijn, en voor beleidseconomen.