Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(4): 60-69, doi: 10.5117/mab.79.16304
Heeft zelfregulering nog toekomst?
expand article infoRoger Dassen
Open Access
Abstract
Op de dag van het schrijven van deze regels, om precies te zijn 1 maart 2005, wordt in Parijs de Public Interest Oversight Board (PIOB) opgericht, die als doel heeft om toezicht te houden op de standards setting activiteiten van de International Federation of Accountants (IFAC). Een lang verwachte gebeurtenis, die essentieel is in het model van beperkte zelfregulering dat in een groot aantal landen kenmerkend is voor het accountantsberoep. Laten wij die gebeurtenis even in historisch perspectief plaatsen.