Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(4): 132-140, doi: 10.5117/mab.79.16307
De financieringstheorie na Limperg
expand article infoArnoud W. A. Boot
Open Access
Abstract
Limperg heeft zich ook met financiering beziggehouden: deel III van zijn verzameld werk gaat hierover. In deze bijdrage geef ik een beschouwing over de werkwijze van Limperg en hoe tegen hem als geleerde moet worden aangekeken. Vervolgens ga ik in op de revolutie in de financieringstheorie die na Limperg pas vorm heeft gekregen. Ik leg hierbij, waar mogelijk, een verband met het gedachtegoed van Limperg.