Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(4): 148-154, doi: 10.5117/mab.79.16309
Back to the future: Limpergs gedachtegoed in andere tijden
expand article infoJ. J. A. Leenaars, E. E. O. Roos Lindgreen
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt gezocht naar de wetenschappelijke belangstelling van Limperg voor het vakgebied ‘Bestuurlijke informatieverzorging’ en meer in het bijzonder voor de wijze waarop organisaties en processen worden beheerst. Geconstateerd wordt dat – voorzover Bestuurlijke informatieverzorging aan de orde is – het efficiency-vraagstuk Limperg meer interesseerde dan de vraagstukken, die bij de beheersing van organisaties en processen centraal staan. Toch zijn er enige relevante aanknopingspunten in het werk van Limperg te vinden. Na bespreking hiervan vervolgt het artikel met de verschillende wijzen waarop arbeidsdeling of functiescheiding de beheersbaarheid van organisaties en processen in de tijd van Limperg en van vandaag dient. Ten behoeve van een verdere concretisering wordt de implementatie van moderne functiescheiding in een ERP-pakket toegelicht. Ten slotte wordt geconcludeerd, dat, hoewel Limperg niet tot uitwerking is gekomen, hij het belang van arbeidsdeling voor de controle heeft onderkend.