Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(4): 146-150, doi: 10.5117/mab.81.16325
Klanten identificeren leidt niet tot betere opsporing
expand article infoB. H. M. Custers
Open Access
Abstract
Om witwassen, terreurfondsen en fraude tegen te gaan, zijn financiële instellingen sinds kort verplicht hun klanten te identificeren. Op basis van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) worden grootschalige programma’s voor klantidentificatie opgezet. Door het gebruik van procedures en standaarden is het echter eenvoudig voor criminelen om aan opsporing en vervolging te ontkomen.