Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(4): 142-144, doi: 10.5117/mab.82.16328
De controller als aandrijver of remmer van innovatie?
expand article infoHenk Volberda
Open Access
Abstract
Innovatie is topprioriteit van Nederland zoals aangegeven door het kabinet. Het Innovatie Platform heeft zelfs als formele doelstelling opgenomen dat Nederland in de top-5 moet komen van de mondiale concurrentie-index van het World Economic Forum (WEF). Toch is Nederland weer een plaatsje gedaald op deze ranglijst van de 9e naar de 10e plaats. Landen als de VS, Zwitserland, maar ook Denemarken, Zweden en Finland presteren aanzienlijk beter op innovatie. In vergelijking met deze koplopers scoren Nederlandse ondernemingen slecht als het gaat om opnemen en toepassen van kennis (gebrekkige kennisabsorptie), passie voor innovatie (focus op kostenverlaging in plaats van opbrengstenverhoging) en waardering van nieuwe technologie├źn (koudwatervrees voor technologie). Daarnaast speelt een aantal macrofactoren, zoals een gebrek aan goed opgeleide kenniswerkers en een overdaad aan regelgeving.