Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(4): 152-160, doi: 10.5117/mab.82.16330
De ontwikkeling van New Public Management in Nederland
expand article infoG. Tj. Budding, Tom Groot
Open Access
Abstract
In de Nederlandse publieke sector zijn sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw diverse managementhervormingen zichtbaar ie passen in de internationale New Public Management (NPM) trend. In dit artikel worden deze ontwikkelingen beschreven en de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder professionals. We tonen aan dat NPMhervormingen niet meer zijn weg te denken. Tegelijkertijd worden deze in de onderscheiden onderdelen van de non-profit sector op verschillende manieren ingevoerd. Bij de invoering ervaart men diverse dilemma’s, zoals tussen ondernemerschap en het afl eggen van verantwoording. De hier onderzochte praktijkervaringen geven tevens de indruk dat NPM in zijn algemeenheid de effi ciency en effectiviteit enigszins heeft verbeterd.