Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(4): 188-195, doi: 10.5117/mab.82.16334
De fiscale compliance van startende ondernemingen
expand article infoJ Leenheer, P Verboon
Open Access
Abstract
Startende ondernemers zijn een snel groeiende groep in Nederland. Voor toezichthouders is het van belang dat zich bij deze groep compliance met de wet- en regelgeving ontwikkelt. Dit artikel geeft een overzicht van de relevante factoren bij het bevorderen van compliance bij startende ondernemers. In het bijzonder wordt de fiscale compliance beschouwd en aan de hand van de Tafel van Elf, een door het ministerie van Justitie ontwikkeld instrument om compliance te operationaliseren, toegepast op de ontwikkelingsfasen van ondernemingen. Belangrijkste conclusie is dat de diverse beleidsinstrumenten om compliance te bereiken zo vroeg mogelijk moeten worden ingezet. Daarnaast is het van belang dat het instrument past bij de ontwikkelingsfase van een onderneming.