Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(4): 106-107, doi: 10.5117/mab.83.16335
Eén van de oorzaken van de kredietcrisis - Onvoldoende aandacht management voor intern betrouwbaarheidssysteem
expand article infoOscar Van Leeuwen
Open Access
Abstract
De financiële markten beleefden het afgelopen jaar een ongekende terugval. Het begon allemaal met enkele Amerikaanse banken die hypotheken hadden verstrekt die niet aan hen konden worden terugbetaald. Vervolgens bleek bij de Franse bank Société Générale een 32-jarige beurshandelaar (Jerome Kerviel) in zijn eentje in staat te zijn om allerhande transacties te sluiten die hij nooit alleen1 had mogen sluiten, leidend tot een verlies van 4,9 miljard euro. De resulterende koersval van de aandelen schokte het vertrouwen in de financiële sector en leidde tot het faillissement van enkele banken. Vervolgens kwam op wereldwijde schaal overheidssteun van enorme omvang tot stand, om te voorkomen dat de financiële sector geheel in elkaar zou storten.