Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(4): 142-147, doi: 10.5117/mab.83.16340
Issue driven ondernemen - Een nieuw paradigma én back to basics
expand article infoWouter Kersten, Karen Verduyn
Open Access
Abstract
In dit artikel introduceren de auteurs een term voor het fenomeen van de onderneming die zowel in fi nancieel als in maatschappelijk opzicht waarde creëert, met het laatste als expliciet onderdeel van het bestaansrecht: issuegedreven ondernemerschap. Ze betogen dat issuegedreven ondernemerschap ondernemen is ‘zoals het bedoeld is’. Ook bespreken ze specifi eke uitdagingen waar dit type onderneming zich voor gesteld kan zien.