Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(4): 169-170, doi: 10.5117/mab.87.16366
Afwaarderen!?
expand article infoFerdy Van Beest
Open Access
Abstract
In de column van januari/februari 2013 geeft prof. dr. Martin Hoogendoorn RA een reflectie op de eerdere onderzoeken die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben plaatsgevonden, specifiek het themaonderzoek inzake impairmentverliezen. Een van de vragen die Hoogendoorn stelt, is of de AFM, via de door haar uitgevoerde desk top reviews, een voldoende deugdelijke grondslag heeft om tot de conclusie te komen dat beursgenoteerde ondernemingen te weinig impairmentverliezen hebben genomen en het haar tekortschiet aan discipline hieromtrent. Het eerste deel van de missie van de AFM in dit kader is in ieder geval gelukt. Het is belangrijk om hier een professionele en maatschappelijke discussie te hebben over wat goed is in deze economische matige tijden en welke rol toezichthouders en standard setters zouden kunnen spelen. Op deze laatste partij ga ik hier niet in. Het doel van de toezichthouder, specifiek toezicht op accountants en toezicht op financiële verslaggeving is uiteindelijk het verbeteren van de kwaliteit van de financiële verslaggeving, teneinde gebruikers in staat te stellen betere economische beslissingen te nemen. Het is belangrijk dat in het MAB dit soort discussies op hoog niveau plaatsvindt.