Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 41(4/5): 223-227, doi: 10.5117/mab.41.16378
FACTORING
expand article infoL. Van Dijk
Open Access