Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(5): 77-78, doi: 10.5117/mab.1.16382
DE ACCOUNTANTSVERKLARING (Inhoud mei 1924 no. 5)
expand article infoNico J. Polak
Open Access