Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(5): 80-87, doi: 10.5117/mab.1.16385
VIJFTIENDE ACCOUNTANTSDAG: MIDDAGZITTING
expand article info MAB
Open Access