Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(5): 87-89, doi: 10.5117/mab.1.16386
DE TAAK VAN DEN ACCOUNTANT TEN OPZICHTE VAN DE OPNAME VAN DEN GOEDERENVOORRAAD
expand article infoWm. K. De B.
Open Access