Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(5): 89-90, doi: 10.5117/mab.1.16387
DE VOORUITZICHTEN EN DE OPLEIDING VOOR HET BEROEP VAN ACCOUNTANT
expand article infoR. A. Dijker
Open Access