Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(5): 90-91, doi: 10.5117/mab.1.16388
LITERATUUR
expand article infoA. Sternheim
Open Access