Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(5): 65-66, doi: 10.5117/mab.3.16395
Accountants-opleiding en examen door het Gouvernement (Inhoud mei 1926 no. 5)
expand article info MAB
Open Access