Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(5): 66-67, doi: 10.5117/mab.3.16396
DOEL EN WEZEN VAN DE REKENINGWETENSCHAP
expand article info MAB
Open Access