Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(5): 70-72, doi: 10.5117/mab.3.16398
IETS OVER HET VERBAND TUSSCHEN KOSTPRIJSBEREKENING EN BOEKHOUDING
expand article infoS. Wijnberg
Open Access