Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(5): 72-75, doi: 10.5117/mab.3.16399
EFFICIËNTIE
expand article infoL. Polak
Open Access