Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(5): 79-80, doi: 10.5117/mab.3.16401
GOUVERNEMENTS OPLEIDING TOT ACCOUNTANT BIJ DE LANDSACCOUNTANTSDIENSTEN IN NEDERLANDSCH INDIE
expand article infoA. E. C. Van Saarloos
Open Access