Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 7(5): 72-74, doi: 10.5117/mab.7.16423
OVERZICHT VAN REFERATEN UITGEBRACHT OP HET ACCOUNTANTSCONGRES NEW YORK 1929
expand article infoC. Sauer
Open Access