Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 9(5): 89-91, doi: 10.5117/mab.9.16434
5e INTERNATIONAAL CONGRES VOOR WETENSCHAPPELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE
expand article info MAB
Open Access