Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 11(5): 77-83, doi: 10.5117/mab.11.16443
DE ACCOUNTANT EN DE BELASTING PRACTIJK (Inhoud mei 1934 no. 5)
expand article infoJ. H. Hageman
Open Access