Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 12(5): 67-71, doi: 10.5117/mab.12.16450
DE THEORIE VAN DE VERVANGINGSWAARDE
expand article infoO. Bakker
Open Access