Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 12(5): 74-76, doi: 10.5117/mab.12.16453
UIT DE FINANCIEELE HUISHOUDING DER OVERHEID: Taxatie bij grondbedrijven
expand article infoJ. H. Textor
Open Access