Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 14(5): 65-70, doi: 10.5117/mab.14.16461
ECONOMIE EN accountancy in HET NIEUWE PALESTINA (Inhoud mei 1937 no. 5)
expand article infoM. Pimentel
Open Access