Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 14(5): 70-72, doi: 10.5117/mab.14.16462
NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access