Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 14(5): 75-76, doi: 10.5117/mab.14.16465
DE NIEUWE WET OP DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP IN DUITSCHLAND
expand article info MAB
Open Access