Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(5): 67-70, doi: 10.5117/mab.16.16473
DE ACCOUNTANTSVERKLARING IN DE GEPUBLICEERDE JAARREKENING (slot)
expand article infoH. H. M. Foppe
Open Access