Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(5): 159-160, doi: 10.5117/mab.22.16509
De Chef”, zijn vorming en zijn taak, door Prof. Dr A. Carrard. Uitgegeven door N.V. Leiter-Nypels, Maastricht.
expand article infoJ. L. M. Herold
Open Access