Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 22(5): 160-164, doi: 10.5117/mab.22.16510
MEDEDELING VAN DE VEREENIGING VAN ACADEMISCH GE­ VORMDE ACCOUNTANTS
expand article info MAB
Open Access