Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(5): 195-202, doi: 10.5117/mab.27.16538
EEN PLEIDOOI VOOR DE INVOERING VAN DE „CONTROLLER’S” FUNCTIE
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access