Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(5): 203-208, doi: 10.5117/mab.27.16539
ENIGE FUNDAMENTELE VRAAGSTUKKEN VAN DE KOSTPRIJSBEREKENING IN DE LANDBOUW IN VOGELVLUCHT
expand article infoJ. Horring
Open Access